Αναζήτηση

Δημοσκόπηση

Πως σας φαίνεται η νέας μας ιστοσελίδα;
 

ΣύνδεσηΑρχική Το σχολείο μας Πρόγραμμα σπουδών
Πρόγραμμα Σπουδών
Δευτέρα, 14 Φεβρουάριος 2011 23:31

Οι κατευθύνσεις
Στο Ενιαίο (Γενικό) Λύκειο, η Β? και η Γ? τάξη χωρίζονται σε κατευθύνσεις. Η επιλογή της κατεύθυνσης που θα ακολουθήσει ο μαθητής γίνεται στη Β? Λυκείου. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Τις ιδιαίτερες κλίσεις του μαθητή σε σχέση με το περιεχόμενο των μαθημάτων της κατεύθυνσης.
 • Το περιεχόμενο των μαθημάτων της κατεύθυνσης που θα επιλέξει και στη Β?  και στη Γ?  Λυκείου.
 • Τις προτιμήσεις του για το τμήμα που θέλει να φοιτήσει, εφόσον θέλει να φοιτήσει σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, και κατά συνέπεια, για το επάγγελμα που θέλει να ακολουθήσει μελλοντικά. Τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίζονται σε πέντε ευρείες ομάδες οι οποίες ονομάζονται Επιστημονικά Πεδία , το γενικό περιεχόμενο των οποίων και τις σχέσεις τους με τις κατευθύνσεις του λυκείου θα πρέπει να έχει υπόψη του ο μαθητής πριν επιλέξει την κατεύθυνσή του.

Παρότι οι βαθμοί των μαθημάτων της Β? Λυκείου δεν υπολογίζονται στον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καλό θα είναι να γνωρίζει ο μαθητής της Β? Λυκείου τα δεδομένα της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θα συναντήσει την επόμενη χρονιά, ως μαθητής της Γ? Λυκείου και να λάβει σοβαρά υπόψη τις προϋποθέσεις πρόσβασης από την κάθε κατεύθυνση προς διαφορετικά επιστημονικά πεδία.
Υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις σπουδών στη Β? και στη Γ? τάξη του Ενιαίου (Γενικού) Λυκείου:

 • Η Θεωρητική. 
 • Η Θετική. 
 • Η Τεχνολογική.

Με την ολοκλήρωση της Β? Λυκείου οι μαθητές θα συνεχίσουν με την ίδια κατεύθυνση στη Γ? Λυκείου. Οι μαθητές που έχουν επιλέξει την Τεχνολογική Κατεύθυνση θα πρέπει να κάνουν μια επιπλέον επιλογή ανάμεσα στους δύο κύκλους στους οποίους χωρίζεται η κατεύθυνση στη Γ? Λυκείου:

 • τον Κύκλο Πληροφορικής / Υπηρεσιών και
 • τον Κύκλο Τεχνολογίας / Παραγωγής.

Αν και το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή να οδηγηθεί από την κάθε κατεύθυνση προς περισσότερα από 1 επιστημονικά πεδία, καλό θα είναι η κατεύθυνση που θα επιλέξει ο μαθητής να σχετίζεται με το επιστημονικό πεδίο, το τμήμα και το επάγγελμα της προτίμησής του.
Τέλος, θα πρέπει ο μαθητής της Β? Λυκείου να γνωρίζει ότι την επόμενη χρονιά τα μόρια πρόσβασής του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα εξαρτηθούν από τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης που θα πετύχει και τους βαθμούς του σε δύο μαθήματα-?κλειδιά?, τα οποία ονομάζονται Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας που ο μαθητής θα παρακολουθήσει στη Γ? Λυκείου.

II. Προοπτικές Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Τη θεωρητική κατεύθυνση αναμένεται να ακολουθήσουν κυρίως οι μαθητές που θέλουν να σπουδάσουν σε κάποια σχολή του Επιστημονικού Πεδίου Ι (Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες).
Στην περίπτωση αυτή ο βαθμός πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαρτάται, εκτός από το Απολυτήριο του Ενιαίου (Γενικού) Λυκείου, από τα εξής μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, τα οποία θα παρακολουθήσει ο μαθητής στη Γ? Λυκείου (με συνολικό συντελεστή 2 ή 20% στον υπολογισμό των μορίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση):

 • Αρχαία Ελληνικά (υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης - συντελεστής 1,3).
 • Ιστορία (υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης - συντελεστής 0,7).

Μια δεύτερη λογική και χωρίς βαθμολογικές απώλειες επιλογή από τη Θεωρητική Κατεύθυνση είναι το Επιστημονικό Πεδίο V (Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης), εφόσον ο μαθητής παρακολουθήσει τα μαθηματικά γενικής παιδείας και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ως μάθημα επιλογής στη Γ? Λυκείου. Στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι:

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογής - συντελεστής 1,3).
 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,7).

Επίσης, ένας μαθητής της Θεωρητικής Κατεύθυνσης μπορεί να κατευθυνθεί προς τα Επιστημονικά Πεδία II, III και IV επιλέγοντας συγκεκριμένα μαθήματα γενικής παιδείας (στη Γ? Λυκείου) ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας με συνολικό συντελεστή 1,3 (δηλαδή 13% στο βαθμό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση).

III. Προοπτικές Θετικής Κατεύθυνσης
Τη θετική κατεύθυνση αναμένεται να ακολουθήσουν κυρίως οι μαθητές που θέλουν να σπουδάσουν σε κάποια σχολή των Επιστημονικών Πεδίων II (Θετικές Επιστήμες), III (Επιστήμες Υγείας), ή IV (Τεχνολογικές Επιστήμες) και, εφόσον δώσουν ως μάθημα επιλογής στη Γ? Λυκείου το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας, το Επιστημονικό Πεδίο V (Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης).
Στις περιπτώσεις αυτές ο βαθμός πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαρτάται, εκτός από το Απολυτήριο του Ενιαίου (Γενικού) Λυκείου, και από τα εξής μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, τα οποία θα παρακολουθήσει ο μαθητής στη Γ? Λυκείου (με συνολικό συντελεστή 2 ή 20% στον υπολογισμό των μορίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση):

Για τα Επιστημονικά Πεδία II και IV:

 • Μαθηματικά (υποχρεωτικό κατεύθυνσης - συντελεστής 1,3).
 • Φυσική (υποχρεωτικό κατεύθυνσης - συντελεστής 0,7).

Για το Επιστημονικό Πεδίο III:

 • Βιολογία (υποχρεωτικό κατεύθυνσης - συντελεστής 1,3).
 • Χημεία (υποχρεωτικό κατεύθυνσης - συντελεστής 0,7).

Για το Επιστημονικό Πεδίο V:

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογής - συντελεστής 1,3).
 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,7).

Επίσης, ένας μαθητής της Θετικής Κατεύθυνσης μπορεί να κατευθυνθεί προς το Επιστημονικό Πεδίο I, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο μάθημα γενικής παιδείας με συνολικό συντελεστή 1,3 (13% στο βαθμό εγγραφής σε κάποιο τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

IV. Τεχνολογική Κατεύθυνση
Γενικά  τεχνολογική κατεύθυνση οδηγεί το μαθητή κυρίως σε τμήματα των Επιστημονικών Πεδίων IV (Τεχνολογικές Επιστήμες) και II (Θετικές Επιστήμες) και, εφόσον δώσει ως μάθημα επιλογής στη Γ? Λυκείου το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας, το Επιστημονικό Πεδίο V (Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης).

Οι μαθητές που θα ακολουθήσουν την Τεχνολογική Κατεύθυνση στη Β? Λυκείου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στη Γ? Λυκείου θα πρέπει να επιλέξουν έναν από τους δύο κύκλους της κατεύθυνσης:

 • Τον Κύκλο Πληροφορικής - Υπηρεσιών ή
 • Τον Κύκλο Τεχνολογίας Παραγωγής.

A. Προοπτικές Κύκλου Πληροφορικής / Υπηρεσιών
Ο βαθμός πρόσβασης του μαθητή του Κύκλου Πληροφορικής / Υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαρτάται, εκτός από το Απολυτήριο του Ενιαίου (Γενικού) Λυκείου, από τα εξής μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, τα οποία θα παρακολουθήσει ο μαθητής στη Γ? Λυκείου (με συνολικό συντελεστή 2 ή 20% στον υπολογισμό των μορίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση):

Για τα Επιστημονικά Πεδία IV και II:

 • Μαθηματικά (υποχρεωτικό κατεύθυνσης - συντελεστής 1,3).
 • Φυσική (υποχρεωτικό κατεύθυνσης - συντελεστής 0,7).

Για το Επιστημονικό Πεδίο V:

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογής - συντελεστής 1,3).
 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,7).

Επίσης, ένας μαθητής του Κύκλου Πληροφορικής / Υπηρεσιών μπορεί να κατευθυνθεί προς τα Επιστημονικά Πεδία Ι και III, επιλέγοντας συγκεκριμένα μαθήματα γενικής παιδείας με συνολικό συντελεστή 1,3 (13% στο βαθμό εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση).

B. Προοπτικές Κύκλου Τεχνολογίας / Παραγωγής
Ο βαθμός πρόσβασης του μαθητή του Κύκλου Τεχνολογίας / Παραγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαρτάται, εκτός από το Απολυτήριο του Ενιαίου (Γενικού) Λυκείου και τη Δοκιμασία Δεξιοτήτων, και από τα εξής μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, τα οποία θα παρακολουθήσει ο μαθητής στη Γ? Λυκείου (με συνολικό συντελεστή 2 ή 20% στον υπολογισμό των μορίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση):

Για τα Επιστημονικά Πεδία IV και II:

 • Μαθηματικά (υποχρεωτικό κατεύθυνσης - συντελεστής 1,3).
 • Φυσική (υποχρεωτικό κατεύθυνσης - συντελεστής 0,7).

Για το Επιστημονικό Πεδίο V:

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογής - συντελεστής 1,3).
 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,7).

Επίσης, ένας μαθητής του Κύκλου Τεχνολογίας / Παραγωγής μπορεί να κατευθυνθεί προς τα Επιστημονικά Πεδία Ι και III, επιλέγοντας συγκεκριμένα μαθήματα γενικής παιδείας με συνολικό συντελεστή 1,3 (13% στο βαθμό εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση).

 

Εκπαιδευτικά Νέα

PGT RssScroller - Copyright © 2010 by pagit.eu

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 9 επισκέπτες συνδεδεμένους


Τελευταία νέα

Δημοφιλή Άρθρα

Copyright

Copyright © 2024 ΓΕΛ Πλωμαρίου - Geniko Lykeio Plomariou. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL..

Στατιστικά

Μέλη : 9
Περιεχόμενο : 120
Σύνδεσμοι : 4
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 69446

Με την υποστήριξη του Joomla!. Designed by: free wordpress web hosting cheap ca domain Valid XHTML and CSS.